Baletrand Vandrerhjem      
n E T
framside bilde
       

Hotell

Vandrerhjem

Gjesterom

Pris 2009

Gjestekjøken

Booking

Medlemskap

Opplevelsar

Linkar

Norske Vandrerhjem er tilknytta Hostelling International, ein av verdens største overnattingskjeder med meir enn 4500 vandrerhjem i 80 land. Saman er vi ein av verdens største overnattingskjeder. I Norge fins det over 70 vandrerhjem. Norske Vandrerhjem tilbyr overnatting i alkoholfritt miljø, og er politisk og religiøst nøytralt. Føremålet er å skape opplevingar og kontakt mellom menneske, og forståing for eigen og andre sin kultur og miljø. Bli medlem og motta rabatt på overnatting i heile verden.

Medlemskap i Norske Vandrerhjem gjeld for 12 måneder frå kjøpsdatoen. I Norge mottek medlemmar ein rabatt på 15 % på overnattingsprisen. I utlandet varierer rabatten og medlemsfordelane frå land til land. Kjøp medlemskap på www.hihostels.no

Våre prisar for medlemskap er følgjande:

Hovedmedlemskap NOK 250,-
Individuelle frå og med 16 år. Barn under 16 år som reiser ålene må ha foreldrene sitt samtykke for å få utstedt hovedmedlemskap.

Familiemedlemskap NOK 350,-
1-2 vaksne med felles bustadsadresse, og inntil 8 barn. Med barn meinast frå og med 3 år til og med 15 år. Det vert skrive ut ett medlemskort per familie som vil stå i namnet på det registrerte hovedmedlemmet. Dette kortet er gyldig for alle registrerte familiemedlemmer.

Gruppemedlemskap NOK 500,-
Minimum 10 personer. Gruppa må reise samla.